Källkritik – Wikipedia

1748

Download Källkritik och historia

I denna Powerpoint går jag dels igenom vad primär- och sekundärkällor är. Dels redovisar jag de fyra källkritiska kriterierna. För att förenkla detta  Enligt grundskolans kursplan kan man svårligen klara ett E-betyg utan att känna till de fyra källkritiska kriterierna. I gymnasiet blir det definitivt inget betyg om  The Källkritik Beroendekriteriet Referens. Samling Källkritik Beroendekriteriet.

De fyra källkritiska huvudprinciperna

  1. Autocad plant 3d training
  2. Skriv de kemiska formlerna för gaserna kväveoxid, kvävedioxid och dikväveoxid.
  3. Billeasing

Förklara hur du tänker. 1. Who:s karta kring spridningen av Corona-virus (Pdf: Corona Faktadelen; De fyra principerna Från tiden 400 f. Kr. fanns det olika etiska regler bland läkarna och som härstammar från Hippokrates ed. Där de två viktigaste förmodligen handlar om den tystnadsplikt som läkare har om sina patienter och att när läkaren ska bota sin patient så ska han göra allt för att förhindra någon skada på henne. Skriftlig hemskrivning som berör kunskapskraven historiebruk och källkritik (de fyra källkritiska principerna) Examination kommer att delas ut före jullovet och den bygger till stor del på filmen ”Marie Antoinette” som vi kommer se före jullovet. Inlämning via Google Classroom efter jullovet.

Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens. Fundera över följande källor utifrån de olika källkritiska huvudprinciperna (äkthet, tid, beroende och tendens). Interna handlingar från ett politiskt parti.

Ämnesplanering för historia på introduktionsprogrammet

Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Start studying Källkritik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Re: källkritiska problem och de fyra huvudkriterierna på e) En politisk broschyr kan ju vara väldigt vinklad, betyder det att det är en säker källa?

De fyra källkritiska huvudprinciperna

När ska du vara källkritisk? Digitala lektioner

De fyra källkritiska huvudprinciperna

Och det gäller både unga och vuxna. Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens. Fundera över följande källor utifrån de olika källkritiska huvudprinciperna (äkthet, tid, beroende och tendens). Interna handlingar från ett politiskt parti.

Källkritik - fyra viktiga kriterier Presentation (11:37 min) där historieläraren Björn Westerström berättar om källkritikens grunder. Här berättas om samtidighetskriteriet (tid och rum), tendenskriteriet (objektivitet), beroendekriteriet (har källan varit beroende av andras information?) och urvalskriteriet (vilka källor har använts?). Används källan som en kvarleva behöver forskaren enbart avgöra huruvida källan är äkta eller ej. Väljer denne dock att använda källan som berättande källa ska även de övriga tre grundprinciperna Vittnen= Berättande källor.
Rickardbravo omdöme

De fyra källkritiska huvudprinciperna

sig av de källkritiska principerna i praktiken och inte bara redogöra för dem? Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna Det finns fyra huvudprinciper i källkritiken: 3. • Fyra källkritiska principer: • 1. Äkthet. Är källan vad den utger sig för att vara?

= Kvarlevor. Berättande källa - fyra huvudprinciper! ÄKTHET/RIMLIGHET. TID. BEROENDE. TENDENS.
Harvardsystemet referens föreläsning

Vapen, kulor, kniv, blod, fingeravtryck. = Kvarlevor. Berättande källa - fyra huvudprinciper! ÄKTHET/RIMLIGHET. TID. BEROENDE. TENDENS.

ur Blod och lera som material att fundera över. Vad åt du till middag? En lärarhandledning. För att väcka tankar kring vad vi vet om det förflutna låt eleverna fundera över om de själva minns. vad de åt till middag.
Hur många arbetstimmar per månad

https www svenska spel sport & casino
genovis aktie kurs
thomas backlund svenska
apoteket österbymo
leasing tesla model 3
egyptiska talsystemet symboler
namnskyddad mat

Källkritik - en utmaning - Statens medieråd

Andrummet - helhetshälsa & massage erbjuder yogamassage till privatpersoner och företag i Arvika. som en helhet. Fyra av artiklarna är dock vägledande för hur hel-heten i konventionen ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem utifrån huvudprinciperna.


Närminnet sviktar
lag om införande av miljöbalken

Källkritik - DinSäkerhet.se

Kvarleva är spår/lämningar av vad som hänt. EX: Mordrättegång… Vittnen = Berättande källor. Vapen, kulor, kniv, blod,. 27 mar 2015 Gymnasieungdomar behärskar källkritik i teorin – men inte i praktiken. sig av de källkritiska principerna i praktiken och inte bara redogöra för dem? Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna Det finns fyra huvudprinciper i källkritiken: 3. • Fyra källkritiska principer: • 1.

Vad är källkritik?” - DiVA

Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Beroende= Är källan fristående eller hör den ihop/bygger den på andra källor?

I denna Powerpoint går jag dels igenom vad primär- och sekundärkällor är. Dels redovisar jag de fyra källkritiska kriterierna. För att förenkla detta  Enligt grundskolans kursplan kan man svårligen klara ett E-betyg utan att känna till de fyra källkritiska kriterierna.