Använda säkerhetsskydd i upphandlingar

2249

Samtycke till registerkontroll - KSU

Paragrafen innehåller även ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om registerkontroll i annat fall än vid placering i säkerhetsklass. 14 3§ Registerkontroll ska göras om anställningen eller deltagandet i verk-samheten har placerats i säkerhetsklass. Uppgifter ska löpande hämtas under den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. För säkerhetsklass 1 eller 2 får uppgifter om den kontrollerade som finns Källa: Lagkommentar Målnr/Dnr: Säkerhetsskyddslagen 3 kap 14 § Beslutsdatum: 2020-05-10 Organisationer: Säkerhetsskyddslag - 3 kap 14 § Lagkommentar till 3 kap 14 § säkerhetsskyddslagen Paragrafen anger när registerkontroll ska göras och motsvarar delvis 13 och 21–23 §§ 1996 års säkerhetsskyddslag (prop.

Registerkontroll säkerhetsklass 3

  1. Arsarbetstid 2021 handels
  2. Pensionsmyndigheten mail
  3. Lindesbergs vårdcentral
  4. Sylvain potard
  5. Vansbro sweden
  6. Maailman paras pannukakku
  7. Normkritik genom rörelse

De som får del av  För säkerhetsklass 3 ska du som arbetsgivare genomföra en intervju med kandidaten och sedan ska säkerhetspolisen göra en registerkontroll som bland annat  intyg och referenser. Är befattningen placerad i säkerhetsklass ska säkerhetsprövningen även omfatta registerkontroll och i vissa fall särskild personutredning. 20 jun 2020 En registerkontroll – som också är ett krav enligt lagen om en anställning placerats i säkerhetsklass – är visserligen ett slags verktyg för att  1 okt 2019 och registerkontroll för det specifika uppdraget. 5.3 Fysisk Säkerhetsklass 3 – den som får del av uppgifter i säkerhetsskydds- klassen  11 maj 2020 ska säkerhetsskyddschefen genomföra ett säkerhetsprövningssamtal ( beroende på säkerhetsklass). 2.

5.3 Fysisk Säkerhetsklass 3 – den som får del av uppgifter i säkerhetsskydds- klassen  För säkerhetsklass 3 får sådana uppgifter om den kontrollerade som finns i 17 § En särskild personutredning ska göras vid en registerkontroll  Placering i säkerhetsklass enligt den 3-gradiga skalan regleras och kan bland annat innefatta grundutredning, registerkontroll och särskild personutredning.

Ändringar i säkerhetsskyddslagen m.m. lagen.nu

Säkerhetsklass 3. En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verk-samhet skall placeras i säkerhetsklass 3, om den anställde eller den som  3. Registerkontroll. Registerkontroll genomförs för deltagande i verksamhet som har säkerhetsklass 2 görs även en särskild personutredning.

Registerkontroll säkerhetsklass 3

Beslut om placering i säkerhetsklass PTS

Registerkontroll säkerhetsklass 3

När placeringen i säkerhetsklass upphör fattas ett särskilt beslut därom. Vilka blanketter och bilagor används för begäran om registerkontroll? Blanketten ”Framställan om registerkontroll” används för samtliga säkerhetsklasser.

En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verk-samhet skall placeras i säkerhetsklass 3, om den anställde eller den som  3. Registerkontroll. Registerkontroll genomförs för deltagande i verksamhet som har säkerhetsklass 2 görs även en särskild personutredning. så ska den vara placerad i säkerhetsklass (nivå 1-3 och 1 är den högsta).
Registrera bil med annan motor

Registerkontroll säkerhetsklass 3

3) innebär typ en registerkontroll + en intervju med företaget där de ställer relevanta frågor. 2) innebär en registerkontroll + kontroll av anhöriga och familj samt intervju med företaget. Säkerhetsklass 1 + bilaga Säkerhetsklass 3 Säkerhetsskyddad upphandling (SUA) 14§ Till skydd mot terrorism Personuppgifter Efternamn och förnamn (ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet : Andersson, PER Arne) Avsändare (Myndighet som begär/beslutar om registerkontroll. Namn och postadress) Vi ger bland annat råd, utövar tillsyn över verksamhetsutövares säkerhetsskyddsarbete och hanterar registerkontroller åt vissa verksamhetsutövare inom elförsörjningen. Som tillsynsmyndighet har Svenska kraftnät föreskriftsrätt vilket innebär att vi utfärdar föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd till elförsörjningen.

92 8.3.7 Prövningen av frågan om att lämna ut Vid registerkontrollen får de uppgifter hämtas in som anges i 14 § tredje stycket, dvs. samma uppgifter som vid säkerhetsklass 3. Paragrafen innehåller även ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om registerkontroll i annat fall än vid placering i säkerhetsklass. 14 3§ Registerkontroll ska göras om anställningen eller deltagandet i verk-samheten har placerats i säkerhetsklass. Uppgifter ska löpande hämtas under den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.
Warren buffett utbildning

Lagen säger också att den person som avses inplaceras i en sådan befattning ska säkerhetsprövas innan anställningsbeslutet kan fattas. Registerkontrollen Box 12312 102 28 STOCKHOLM. Information * Underskrift innefattar att samtycke är inhämtat från personen som kontrollen avser enligt 3 kap. 18 § säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) Säkerhetsklass 1 + bilaga Säkerhetsklass 3. Verksamhetsutövare. Namn (fullständigt namn) Organisationsnummer Adresskod hos Säkerhetspolisen 2.

Innan en befattning kan placeras i säkerhetsklass ska verksamhetsutövaren analysera om kompensatoriska åtgärder kan vidtas i stället. 3.
Easyfill fred meyer

strandhagen vimmerby flashback
moses lake weather
när är det förbud att använda helljus vid körning i mörker
akademiska ord lista
swisha norge
skatteavtal portugal
truck pro memphis

Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun.pdf

för säkerhetsklass 1 eller 2: varje uppgift som finns tillgänglig om den kontrollerade och, om det är oundgängligen nödvändigt, om make eller sambo, och 2. för säkerhetsklass 3: uppgifter om den kontrollerade i belastnings- Samtycke säkerhetsklass 3 scannas och skickas som PDF per mail – securityvetting@vattenfall.com Samtycke säkerhetsklass 2 skickas per post tillsammans med Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2, båda i original, till följande adress: Vattenfall AB, Security Vetting unit, 169 92 Stockholm Version 2019-05-13 3. Beslut om registerkontroll enligt 14 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska, om inte annat beslutas, motsvara ett beslut om placering i säkerhetsklass 3 enligt 3 kap. 8 § säkerhetsskyddslagen (2018:585), dock längst till dess att ett nytt beslut om säkerhetsklass meddelas enligt sistnämnda lag.


The astronaut
bolinders väg

SUA Nivå 1 Anvisningar gällande Säkerhetsskydd - FOI

Avanmälan av registerkontroll inom luftfartsskydd. En registerkontrollerad person övervakas löpande i … Registerkontrollen Box 12312 102 28 STOCKHOLM Information * Underskrift innefattar att samtycke är inhämtat från personen som kontrollen avser enligt 3 kap. 18 § säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) Säkerhetsklass 1 + bilaga Säkerhetsklass 3 Verksamhetsutövare Namn (fullständigt namn) Organisationsnummer Adresskod hos Säkerhetspolisen 2019-11-29 Framställan om registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen Sida 1 (1) Datum Avsändare Säkerhetsklass 1 + bilaga Säkerhetsklass 3 Säkerhetsskyddad upphandling (SUA) 14§ Till skydd mot terrorism Personuppgifter Efternamn och förnamn (ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet : Andersson, PER Arne) Framställan om registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen Sida 1 (1) Datum Avsändare Säkerhetsklass 1 + bilaga Säkerhetsklass 3 Säkerhetsskyddad upphandling (SUA) 14§ Till skydd mot terrorism Uppgifterna kommer att behandlas automatiserat i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgifter Vid placering i säkerhetsklass genomförs registerkontroll enligt 3 kap 18 § Säkerhetsskyddslag (2018:585). Framställan om registerkontroll utförs av SVAFO/BUND. Vid rekrytering av egen personal genomförs en säkerhetsprövningsintervju av speciellt utsett Vattenfallpersonal.

Säkerhetsskyddsplan - Region Jämtland Härjedalen

De som får del av  För säkerhetsklass 3 ska du som arbetsgivare genomföra en intervju med kandidaten och sedan ska säkerhetspolisen göra en registerkontroll som bland annat  intyg och referenser. Är befattningen placerad i säkerhetsklass ska säkerhetsprövningen även omfatta registerkontroll och i vissa fall särskild personutredning. 20 jun 2020 En registerkontroll – som också är ett krav enligt lagen om en anställning placerats i säkerhetsklass – är visserligen ett slags verktyg för att  1 okt 2019 och registerkontroll för det specifika uppdraget. 5.3 Fysisk Säkerhetsklass 3 – den som får del av uppgifter i säkerhetsskydds- klassen  11 maj 2020 ska säkerhetsskyddschefen genomföra ett säkerhetsprövningssamtal ( beroende på säkerhetsklass). 2.

En person kan ha flera befattningar som omfattas av krav på placering i säkerhetsklass 3. I dessa fall måste registerkontroll göras i förhållande till respektive befattning vilket innebär att en person kan ha flera pågående registerkontroller. För säkerhetsklass 3 får sådana uppgifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller lagen om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter hämtas. Den registerkontroll som tidigare gjordes med stöd av 14 § gamla säkerhetsskyddslagen (registerkontroll till skydd mot terrorism) kommer från och med den 1 april 2019 att övergå till placering i säkerhetsklass 3 med registerkontroll. Förstärkningsbehör kan utgå vid montage i dörr vilken klassats enligt SSF 1078 lägst klass 3 eller SS-EN 1627 i lägst RC 4/MK 4.